Perhepotretti_M7A5197-Dip-to-black-kultainen-teksti-neliö-2.jpg

Sävelet, jotka eivät soi

Sävelet, jotka eivät soi sukeltaa perheiden vuorovaikutusmaailmoihin ja niitä ohjaaviin tiedostamattomiin roolimalleihin. Heijastelemalla erilaisia perhekokonaisuuksia esitys valottaa kunkin ihmisen läheisen yhteisön, erilaisista läheisistä ihmissuhteista koostuvan perheen ainutlaatuisuutta ja korvaamattomuutta. Kommunikaatiotapojen ylisukupolvisuus sekä ristiriidat ja lohdullisuus ovat esityksen kantavia teemoja. Millaisilla vuorovaikutuksen työkaluilla kukin maailmansa kohtaa?

 

Sävelet, jotka eivät soi on monitaiteellinen näyttämöteos, joka liikkuu musiikin, äänitaiteen, tanssiteatterin ja nykytanssin välimaastoissa. Teoksen äänimaailmasta vastaavat laulaja-lauluntekijä Emma Salokoski ja muusikko-beatboxaaja Felix Zenger.

Koreografia, konsepti: Marjaterttu Willman

Sävellys, sovitus, musiikin esitys: Emma Salokoski, Felix Zenger

Valosuunnittelu: Eero Alava

Esiintyjät: Emma Salokoski, Jonna Aaltonen, Jussi Väänänen, Jukka Tarvainen

Melodies that don't sound

Melodies that don't sound dives into the interaction worlds of different families and deals with the unconcious role models that operate the interaction. By reflecting different kind of families the performance exposes the uniqueness and irreplaceability of each individual's family, a family that can consist of different kind of close relationships. Melodies that don't sound explores the overgeneration of the communication habits and the themes of conflict and consolation. With what kind of communication tools each of us faces the world?

Melodies, that don’t sound is a multi-artistic stage work, that combines contemporary dance, dance theatre, music and sound art. Music and sound are created by a singer-songwriter Emma Salokoski and a musician-beatboxer Felix Zenger.

Choreography, consept: Marjaterttu Willman

Composing, arrangement, performing of music: Emma Salokoski, Felix Zenger

Light design: Eero Alava

Performers: Emma Salokoski, Jonna Aaltonen, Jussi Väänänen, Jukka Tarvainen