top of page

Lilac Loop

Kadar ja Georgie sukeltavat esityksessä silmukan inspiroimien liiketehtävien avulla yhteiseen praktiikkaansa. Tanssiteos on silmukoiden partituuri mikroliikkeistä ruumiillistuneen leikin muistoon. Yhdessä esiintyjät tekevät näkyväksi ja koettavaksi silmukan virrat, jotka liikkuvat ja liikuttavat erilaisten animaatioidensa vaikutuksesta - kyseenalaistaen sen, mitä törmäyksissä ja aukoissa syntyy. 

 

Koreografia ja esitys: Kadar Khristan ja Georgie Goater

Äänisuunnittelu: Riku-Pekka Kellokoski

Koreografinen assistentti: Kaisa Kukkonen

Tuotanto: Kaaos Company

Kuva: Jan Ahlstedt

Lilac Loop

Kadar and Georgie dive into their shared practice through a body of movement tasks inspired by the loop - looping, orbiting, stimming, repetition, loopholes, patterns and cycles. The dance piece is a score of loops, a loop of scores from micro-movements to the memory of embodied play. Together they make felt and visible these currents of the loop, moving and being moved by their various animations - calling into question what emerges in the collisions and in the gaps. 

 

Co-created and performed by Kadar Khristan and Georgie Goater

Sound design: Riku-Pakka Kellokoski

Choreographic assistance: Kaisa Kukkonen

Production: Kaaos Company

Photo: Jan Ahlstedt

bottom of page